A.Ekonomiczna "JULIA"
Anna Piasecka
ul. Łabendzińskiego 4Y
85-796 Bydgoszcz

tel.kom: 721-605-772
tel.kom: 600-299-076 aejulia@interia.pl

Nasze usługi

Nasze biuro prowadzi kompleksową obsługę:

  • osób fizycznych
  • osób prawnych
  • podmiotów nie posiadających osobowości prawnej - stowarzyszenia, fundacje, wspólnoty mieszkaniowe

Zakres naszych usług obejmuje:

  • zakładanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych dla podmiotów rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą
  • zakładanie zakładowego planu kont, ustalanie zasad prowadzenia ksiąg handlowych w jednostkach o osobowości prawnej
  • prowadzenie i rozliczanie majątku przedsiębiorców (środki trwałe, ewidencja, amortyzacja)
  • rozliczanie podatku dochodowego, ZUS, podatku VAT
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych
  • sporządzanie bilansów
  • sporządzanie list płac, rozliczanie składek ZUS i prowadzenie spraw kadrowych

Gwarantujemy rzetelność, terminowość i współpracę na najwyższym poziomie!